Karnet miesięczny na siłownię 100 zł,

trening 1 h z trenerem na siłowni 50 zł.